730
Retningslinjer: De tilføjede begivenheder bør henvise til eksisterende artikler på Wikipedia. Fremtidige begivenheder medtages ikke. Hold så vidt muligt teksten i nutidsformen.


127
Der findes nu over 40 millioner artikler i Wikipedia, hvoraf 237.372 er på dansk