659
دبستان هدایت درتاریخ ششم خرداد ماه 1389 در یزد در محله پشت باغ قرار داشت مراجعه وبا کمال تاسف ملاحظه نمودم


378
تغذیه نوجوانان 12 تا 19 سال; تعريف دوره نوجواني. نوجواني به سنين 19-12 سالگي گفته مي‌‌شود كه رشد سريع همراه با تغييرات جسمي، هورموني، شخصيتي و رواني در فرد صورت مي‌‌گيرد.


818
Loma Linda University Faculty Directory ... Dr. Kenneth Abramovitch Professor - Radiology and Imaging Sciences


457
قَطره یا ژیگ یا چکه جزء کوچکی از مایع است که در اثر سقوط آزاد، ضربه، میعان یا فشار از منبع ...


399
Anna Kostera-Pruszczyk is Professor and Head of the Department of Neurology at the Medical University of Warsaw, Poland. She received the MD and PhD in Medical Sciences from the Medical University of Warsaw.


10
Jun 12, 2017 · Polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes (POEMS) syndrome is a rare multisystemic disease that occurs in the setting of a plasma cell dyscrasia.


519
Kilauea; Mount Etna; Mount Yasur; Mount Nyiragongo and Nyamuragira; Piton de la Fournaise; Erta Ale