29
دبستان هدایت درتاریخ ششم خرداد ماه 1389 در یزد در محله پشت باغ قرار داشت مراجعه وبا کمال تاسف ملاحظه نمودم


270
تغذیه نوجوانان 12 تا 19 سال; تعريف دوره نوجواني. نوجواني به سنين 19-12 سالگي گفته مي‌‌شود كه رشد سريع همراه با تغييرات جسمي، هورموني، شخصيتي و رواني در فرد صورت مي‌‌گيرد.


48
Loma Linda University Faculty Directory ... Dr. Kenneth Abramovitch Professor - Radiology and Imaging Sciences


320
قَطره یا ژیگ یا چکه جزء کوچکی از مایع است که در اثر سقوط آزاد، ضربه، میعان یا فشار از منبع ...


494
Anna Kostera-Pruszczyk is Professor and Head of the Department of Neurology at the Medical University of Warsaw, Poland. She received the MD and PhD in Medical Sciences from the Medical University of Warsaw.


962
Jun 12, 2017 · Polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes (POEMS) syndrome is a rare multisystemic disease that occurs in the setting of a plasma cell dyscrasia.


313
Kilauea; Mount Etna; Mount Yasur; Mount Nyiragongo and Nyamuragira; Piton de la Fournaise; Erta Ale