882
در اتفاقی نادر 6 بازیکن صبای قم امروز مقابل تیم سابق خود به میدان می روند.