881
میزان گزارش می‌دهد یک لقمه نان برای کودکان کار/پنج شنبه‌های مهربانی در کرج /قرار بود یک ماه بیشتر زنده نباشم


904
یک لقمه نان برای کودکان کار/پنج شنبه‌های مهربانی در کرج /قرار بود یک ماه بیشتر زنده نباشم


294
چندماهی است که گروهی از جوانان کرجی دست به دست هم داده اند و هر پنج شنبه به سراغ کودکان کار در شهر کرج می‌روند و غذایی که خودشان پخته اند را بین آن‌ها پخش می‌کنند.


284
چندماهی است که گروهی از جوانان کرجی دست به دست هم داده اند و هر پنج شنبه به سراغ کودکان کار در شهر کرج می‌روند و غذایی که خودشان پخته اند را بین آن‌ها پخش می‌کنند.


408
خبرگزاری میزان- چندماهی است که گروهی از جوانان کرجی دست به دست هم داده اند و هر پنج شنبه به سراغ کودکان کار در شهر کرج می‌روند و غذایی که خودشان پخته اند را بین آن‌ها پخش می‌کنند.


377
یک لقمه نان برای کودکان کار/پنج شنبه‌های مهربانی در کرج /قرار بود یک ماه بیشتر زنده نباشم میزان نیوز یک لقمه نان برای کودکان کار/پنج شنبه‌های مهربانی در کرج /قرار بود یک ماه بیشتر زنده نباشم


19
یک لقمه نان برای کودکان کار/پنج شنبه های مهربانی در کرج /قرار بود یک ماه بیشتر زنده نباشم میزان ارتباط عجیب و باورنکردنی رفتار والدین با چاقی کودکان


877
خبرگزاری میزان- چندماهی است که گروهی از جوانان کرجی دست به دست هم داده اند و هر پنج شنبه به سراغ کودکان کار در شهر کرج می روند و غذایی که خودشان پخته اند را بین آن ها پخش می کنند.


117
گروه جامعه خبرگزاری میزان- نزدیک غروب است، باد پاییزی می وزد و سرما را به آرامی روی بدن آدم می چسباند.


444
چه ورزشی برای چه سنی مناسب است؟ فعالیت های ورزشی در هر سنی نه تنها برای کودک لازم است، بلکه می تواند در رشد کودک از نظر جسمی و مهارتی موثر باشد.