317
به گزارش خبرنگار رسانه ایسنا، هفدهمین دوره از انتخابات نماینده مدیران مسوول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات، صبح یکشنبه (۲۷ آبان ماه) از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد تا ساعت ۶ بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت.


330
گزارش ایسنا از روند انتخاب برگزیده مدیران مسوول در هیات نظارت از ۲۰۴ روزنامه حائز شرایط برای شرکت در انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات، ۱۰۴ مدیرمسوول روزنامه شرکت کرده‌اند؛ این در حالی است که ...


418
به گزارش خبرنگار رسانه ایسنا، هفدهمین دوره از انتخابات نماینده مدیران مسوول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات، صبح یکشنبه (۲۷ آبان ماه) از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد تا ساعت ۶ بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت.


781
به گزارش خبرنگار رسانه ایسنا، هفدهمین دوره از انتخابات نماینده مدیران مسوول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات، صبح یکشنبه (۲۷ آبان ماه) از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد تا ساعت ۶ بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت.


611
معاون مطبوعاتی ادامه داد: انصراف برخی مدیران مسوول از شرکت در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات معمولی بود. به نظرم امسال انتخابات خیلی خوب بود و از روند آن راضی هستیم و هیچ مشکلی نمی بینیم ...


770
1 day ago · به گزارش خبرنگار رسانه ایسنا، هفدهمین دوره از انتخابات نماینده مدیران مسوول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات، صبح یکشنبه (27 آبان ماه) از ساعت 10 صبح آغاز شد تا ساعت 6 بعدازظهر امروز ادامه ...


998
معاون مطبوعاتی رضایت خود را از روند برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد و در عین حال از نهایی بودن کارهای وام خبرنگاران خبر داد.


603
معاون مطبوعاتی رضایت خود را از روند برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد و در عین حال از نهایی بودن کارهای وام خبرنگاران خبر داد.


701
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، سیدعلاءالدین ظهوریان گفت: با توجه به انصراف 45 نفر از نامزدها تا ساعت 9 صبح امروز، این انتخابات الکترونیکی بین 122نفر از مدیران مسئول متقاضی حضور در هفدهمین دوره هیات نظارت بر ...


283
نماینده مدیران مسوول را می توان تنها عضوی در هیات نظارت بر مطبوعات دانست که از طریق سازوکار انتخاباتی تعیین می شود و قرار است از رویکرد صنفی و مدنی از حقوق اهالی رسانه در این نهاد دفاع کند.