268
زمانی بود که یک نفر همانند ابوعلی سینا با تسلط بر پنج رشته ی گوناگون، فیلسوف می شد، داوینچی به تنهایی در مکانیک و طراحی و نقاشی و تشریح، سرآمد بود، ادیسون در کارگاه خود ۱۰۳۹ اختراع به دنیا ...


404
هوش فضایی دیداری، فضایی (Visual – Spatial Intelligence). EDUtopia.ir. Visual: بصری – دیداری. Spatial : فضایی. به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید!