937
در حالی که اسرائیل امنیتی ترین و پلیسی ترین دولت جهان است و هر روز با مشکلات مربوط به تهدید کیان و اینده خود دست و پنجه نرم می کند با این سفرها به کشورهایی که بعضا از گذشته هم رابطه خوبی با اسرائیل داشته اند می خواهد مانور ...


630
حامد کرزی، رئيس جمهور پیشین کشورمان و عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ نیز برای اشتراک در نشست مسکو برای افغانستان که قرار است روز جمعه آینده برگزار شود، دعوت شده اند.