876
کشف 25 تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق در ساری معاون امور شهرستان‌های پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران از کشف 25 تن انواع چوب‌آلات جنگلی قاچاق خبر داد.


358
وی تصریح کرد: در بازرسی از این خودروها بیش از 25 تن انواع چوب جنگلی قاچاق کشف شد که در این ارتباط متهمان دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.


154
به گزارش ایسنا، سید جعفر ساداتی گفت: در راستای مقابله با قاچاق منابع طبیعی مأموران پلیس آگاهی حین کنترل وسایل نقلیه عبوری در مسیر تردد خودروها در محورهای کوهستانی و جنگلی سه دستگاه خورد شامل یک دستگاه کاموین و دو ...


156
کشف 25 تن چوب آلات جنگلی قاچاق در ساری کشف 25 تن چوب آلات جنگلی قاچاق در ساری معاون امور شهرستان های پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران از کشف 25 تن انواع چوب آلات جنگلی قاچاق خبر داد.


691
وی تصریح کرد: در بازرسی از این خودروها بیش از 25 تن انواع چوب جنگلی قاچاق کشف شد که در این ارتباط متهمان دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.


513
وی افزود: در بازرسی از این خودرو ها بیش از 25 تن انواع چوب جنگلی قاچاق کشف شد که در این ارتباط متهمان دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خودروها توقیف و روانه پارکینگ شدند.


806
معاون امور شهرستان‌های پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران از کشف 25 تن انواع چوب‌آلات جنگلی قاچاق خبر داد.


791
کشف 25 تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق در ساری. معاون امور شهرستان‌های پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران از کشف 25 تن انواع چوب‌آلات جنگلی قاچاق خبر داد.


415
وی افزود: در بازرسی از این خودرو ها بیش از ۲۵ تن انواع چوب جنگلی قاچاق کشف شد که در این ارتباط متهمان دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خودروها توقیف و روانه پارکینگ شدند.


851
کشف 25 تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق در ساری معاون امور شهرستان‌های پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران از کشف 25 تن انواع چوب‌آلات جنگلی قاچاق خبر داد.