680
[ مشاهده متن کامل کدخدایی: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا به دنبال اجبار قانونی باشیم در خبرگزاری اقتصادی ایران ]


849
کدخدایی: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا به دنبال اجبار قانونی باشیم ایسنا ، ۱۶ دقیقه پیش


813
کدخدایی: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا به دنبال اجبار قانونی باشیم یکشنبه, 27 آبان 1397 21:56 سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا بدنبال راهکارهای حقوقی واجبار ...


754
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا بدنبال راهکارهای حقوقی واجبار قانونی باشیم تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد.


983
کدخدایی: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا به دنبال اجبار قانونی باشیم سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا بدنبال راهکارهای حقوقی واجبار قانونی باشیم.


859
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا بدنبال راهکارهای حقوقی واجبار قانونی باشیم.


686
ضمن اینکه در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا بدنبال راهکارهای حقوقی واجبار قانونی باشیم،چون لزوما نتیجه بخش نیست.مسائل فرهنگی،راهکارهای فرهنگی نیز لازم دارند.


146
کدخدایی: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا به دنبال اجبار قانونی باشیم سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا بدنبال راهکارهای حقوقی واجبار قانونی باشیم


515
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا بدنبال راهکارهای حقوقی واجبار قانونی باشیم به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در حساب شخصی توییتر خود نوشت:


595
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفا بدنبال راهکارهای حقوقی واجبار قانونی باشیم به گزارش گروه سیاسی راک نیوز ؛ عباسعلی کدخدایی در حساب شخصی توییتر خود نوشت