681
آیین تجلیل از استاد محمدعلی موحد و رونمایی از سه کتاب این ادیب و مورخ برجسته کشورمان در استانبول برگزار شد... با اتمام سومین طرح عیدانه کتاب، فهرست 50 کتاب تالیفی ...


958
موسسه نشر شهر با هدف ارتقای فرهنگ مطالعه و صنعت نشر در شهر تهران فعالیت می کند. مدیرعامل نشر شهر دکتر سیدمجید حسینی است.


417
از روزگار قاجاریه رساله های بسیاری در نقد اوضاع سیاسی، اجتماعی و ضرورت اصلاحات و نوسازی برجای مانده که تصحیح انتقادی همراه با تفسیر و تحشیه ی آن ها می تواند سطح آگاهی های ما را از روند تحول ...