804
مقایسه افزایش قیمت مسکن با ارزهای معتبر جهان 🔹میدانیم در نوسانات سنگین نرخ ارز ، قیمت مسکن نسبت به ارزهای معتبر جهانی عقبتر خواهد ماند