832
ژیلا امیرشاهی و ژیلا امیرشاهی مجری به خانه برمیگردیم عزادار شد و مادر ژیلا امیرشاهی مجری کشورمان درگذشت و خانم مجری داغدار شد و درگذشت مادر ژیلا امیرشاهی درنمناک.


165
محسن چاوشی عزادار شد + عکس; ژیلا امیرشاهی مجری به خانه برمیگردیم عزادار شد+عکس; مجری سیمای خانواده دوباره مادر شد + عکس