120
چگونه یک متن برای ترجمه قیمت‌گذاری می‌شود؟ امروزه نیاز به ترجمه در اکثر زمینه‌ها بسیار افزایش یافته است.


7
ایرساگیل: امروزه نیاز به ترجمه در اکثر زمینه‌ها بسیار افزایش یافته است. دانشجویانی که در حال نوشتن پایان‌نامه هستند و نیاز به ترجمه مقالات علمی دارند، محققانی که قصد ترجمه مقاله خود برای انتشار در ژورنال‌های معتبر را ...


80
چگونه یک متن برای ترجمه قیمت‌گذاری می‌شود؟ امروزه نیاز به ترجمه در اکثر زمینه‌ها بسیار افزایش یافته است. دانشجویانی که در حال نوشتن پایان‌نامه هستند و نیاز به ترجمه مقالات علمی دارند، محققانی که قصد ترجمه مقاله خود ...


504
امروزه نیاز به ترجمه در اکثر زمینه‌ها بسیار افزایش یافته است. دانشجویانی که در حال نوشتن پایان‌نامه هستند و نیاز به ترجمه مقالات علمی دارند، محققانی که قصد ترجمه مقاله خود برای انتشار در ژورنال‌های معتبر را دارند و ...


682
به گزارش امتداد نیوز، بنابر اعلام سایت ترنسیس، عامل مهم دیگری که در این میان وجود دارد، قیمت ترجمه است.


971
قیمت ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن مورد نظر محاسبه می‌شود. به این صورت که کلمات متن به دقت شمارش شده و در یک عدد (که قیمت ترجمه یک کلمه است) ضرب می‌شوند.


461
چگونه یک متن برای ترجمه قیمت‌گذاری می‌شود؟ امروزه نیاز به ترجمه در اکثر زمینه‌ها بسیار افزایش یافته است.


529
امروزه نیاز به ترجمه در اکثر زمینه ها بسیار افزایش یافته است. دانشجویانی که در حال نوشتن پایان نامه هستند و نیاز به ترجمه مقالات علمی دارند، محققانی که قصد ترجمه مقاله خود برای انتشار در ژورنال های معتبر را دارند و یا ...


340
برای ایجاد یک سلول مشخص در صفحه کار خود، چگونه در مورد چشمک زدن متن این سلول؟ این مقاله به شما روش چشمک زدن متن یک سلول مشخص شده در Excel را نشان می دهد.


424
ابرقهرمان های قیمت گذاری: چگونه یک تیم فروش با اعتماد به نفس می تواند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد