193
چرخ اقتصاد را خودمان بچرخانیم باسلام، پلتفرم خرید از تولیدکننده‌ ایرانی است. تولیدکنندگان می‌توانند در باسلام غرفه رایگان بسازند و محصولات خود را به خریداران عرضه کنند.


240
کسب‌وکارهای خانگی، محلی، روستایی و تولیدی‌های کوچک و بزرگ همگی در باسلام حضور دارند و به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی خود ارتباط برقرار می‌کنند.


410
باسلام، پلتفرم خرید از تولیدکننده‌ ایرانی است. تولیدکنندگان می‌توانند در باسلام غرفه رایگان بسازند و محصولات خود را به خریداران عرضه کنند.


45
به گزارش امتداد نیوز، بنابر اعلام باسلام، این مجموعه استارتی‌آپی در حوزه فناوری است که می‌کوشد بازاری متفاوت را در ایران گسترش دهد.


321
چرخ اقتصاد را خودمان بچرخانیم باسلام استارتی‌آپی در حوزه فناوری است که می‌کوشد بازاری متفاوت را در ایران گسترش دهد.


64
فصل اقتصاد - باسلام استارتی آپی در حوزه فناوری است که می کوشد بازاری متفاوت را در ایران گسترش دهد.


628
چرخ اقتصاد را خودمان بچرخانیم باسلام استارتی‌آپی در حوزه فناوری است که می‌کوشد بازاری متفاوت را در ایران گسترش دهد.


236
چرخ اقتصاد را خودمان بچرخانیم (ایسنا) حضور شفر و وزیر ورزش در بازی کم تماشاگر آزادی (ایسنا) ...


456
باید بدانیم اقتصاد در همه کشورها افت‌وخیزهای مخصوص به خود را دارد؛ در این میان مهم همدلی افراد و یافتن راهی است که کمترین آسیب از شرایط موجود را متحمل شویم و در عین حال به بهبود شرایط کمک کنیم ...


958
خودمان نیز باغی درآنجا داریم ولی درشهرزندگی کرده ام با آنچه که دردانشگاه آموختم توانستم کاری راکارشناسی کنم که رضایت مردم را داشته باشم و...