762
حواله های وایزی بعد از ساعت 5 بعدازطهر به وقت مالزی به نرخ روز بعد محاسبه میشوند.


271
مدیریت ارزی به‌معنای اعلام نرخ دستوری از سوی دولت نیست بلکه اقتصاد ایران به آن اندازه دیگر قدرتی ندارد که ریال آن جزو 10 ارز برتر دنیا باشد بنابراین در اقتصادی که تولید در شریان‌های اقتصادی ...


181
متاسفانه بعد از وارد کردن آیتم های درخواستی برای رویت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی، با پیغام اطلاعات وارد شده معتبر نیست مواجهه میشویم و با اینکه اطلاعات وارد شده درست است، بارها و ...