692
بیرانوند و خط دفاعی پرسپولیس در بین ترین‌های لیگ قهرمانان آسیا 4732 بازدید; مصدومیت مهاجم حریف قطری پرسپولیس 4019 بازدید