34
با آغاز نیمه دوم بازیکنان جهادنصر سیرجان تا حدود زیادی برتر میدان بودند و نتیجه اش 2 گل و برتری 3-1 بود.


170
حاشیه‌های بازی مس و سیراف‌کنگان/سرود پیروزی روی سکوها. خامس رودریگس: اینجا فرانکفورت نیست!