41
ستاره ایرانی الغرافه در شب پیروزی تیمش با به ثمر رساندن دو گل و دادن یک پاس گل نمایش درخشانی برابر الخور داشت.