746
پویا نظری.اتفاقا این بارساس ک برای مسی بازی میکنه اینو همه میدونن.ی جور میگی انگار مسی همش میاد عقب توپ میگیره.از امار میزان دوندگیش معلومه!!کی پیش بیاد بخواد یبار بیاد عقب.ی جور میگی انگار ...