979
رویکرد جدید انجام پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در شهرداری تهران معطوف به پژوهش‌های کاربست محور است؛ پروژه‌های کوچک مقیاسی که مسأله‌شناسی دقیق توسط مناطق روی آن‌ها انجام شده و رویکرد ...


299
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ،اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی


879
اولین کنفرانس بین المللی منظر راههای شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی


882
خبر ۳۰ اردیبهشت ۹۷ – استخدام ۱۴۴۴ معلم جدید در آموزش و پرورش البرز. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش البرز با اشاره به کمبود نیروی آموزشی در استان گفت: یک هزار و ۴۴۴ معلم ...


147
پارادیم قدیم. پارادایم جدید - رشد اقتصادی به هر قیمت - توزیع مجدد توسط دولت - انتقال فناوری در کشورهای غنی


340
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2


930
العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت سفارش سازمانی