236
پرویز اسماعیلی: بازهم تکذیب می‌شود. معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری برخی ادعاها مبنی بر استعفای دکتر ظریف را تکذیب کرد.


508
پرویز اسماعیلی: بازهم تکذیب می شود دریافت خبر : دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 8:30 اقتصاد ایران: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری برخی ادعاها مبنی بر استعفای دکتر ظریف را تکذیب کرد.


658
پرویز اسماعیلی: بازهم تکذیب می‌شود معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری برخی ادعاها مبنی بر استعفای دکتر ظریف را تکذیب کرد.


486
به گزارش ایسنا، پرویز اسماعیلی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «برخی کانال‌های ارز و سکه‌ای مدعی استعفای دکتر ظریف شده‌اند و این بار زحمت شایعه‌سازان سیاسی را آنها به دوش گرفته‌اند!


179
به گزارش ایسنا، پرویز اسماعیلی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «برخی کانال‌های ارز و سکه‌ای مدعی استعفای دکتر ظریف شده‌اند و این بار زحمت شایعه‌سازان سیاسی را آنها به دوش گرفته‌اند!


358
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری برخی ادعاها مبنی بر استعفای دکتر ظریف را تکذیب کرد.


585
به گزارش ایسنا، پرویز اسماعیلی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «برخی کانال های ارز و سکه ای مدعی استعفای دکتر ظریف شده اند و این بار زحمت شایعه سازان سیاسی را آنها به دوش گرفته اند!


918
به گزارش وانانیوز، پرویز اسماعیلی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «برخی کانال‌های ارز و سکه‌ای مدعی استعفای دکتر ظریف شده‌اند و این بار زحمت شایعه‌سازان سیاسی را آنها به دوش گرفته‌اند!


711
پرویز اسماعیلی: بازهم تکذیب می‌شود معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری برخی ادعاها مبنی بر استعفای دکتر ظریف را تکذیب کرد.


480
پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ایران است.. او مدیر مسئول پیشین خبرگزاری مهر و سخنگوی ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲) بود.