243
جمشید محبت‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: دیوان عالی یا رای را می‌شکند و اعلام می کند که قتل عمد نبوده یا اینکه حکم تایید می‌شود.


517
پرونده «محیط‌بان همدان» در انتظار رأی دیوان عالی کشور. به دنبال صدور حکم قتل عمد برای یکی از محیط‌بانان همدان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از فرجام‌خواهی این پرونده خبر داد و گفت: تا سه هفته آتی نتیجه رای دیوان عالی ...


899
فوت و مفقود شدن چهار نفر در پی غرق شدن یک لندینگ کرافت ‌ پرونده «محیط‌بان همدان» در انتظار رأی دیوان عالی کشور مرگ دردناک درون چادر مسافرتی در بجنورد


617
به گزارش وانانیوز، جمشید محبت‌خانی در گفت‌وگویی اظهارکرد: دیوان عالی یا رای را می‌شکند و اعلام می کند که قتل عمد نبوده یا اینکه حکم تایید می‌شود.


308
پرونده «محیط‌بان همدان» در انتظار رأی دیوان عالی کشور به دنبال صدور حکم قتل عمد برای یکی از محیط‌بانان همدان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از فرجام‌خواهی این پرونده خبر داد و گفت: تا سه هفته آتی نتیجه رای دیوان عالی ...


551
اخبار لحظه‌به‌لحظه ایران و جهان از خبرگزاری‌های فارسی زبان را در اخبار ما بخوانید.


718
پرونده «محیط بان همدان» در انتظار رأی دیوان عالی کشور به گزارش وانانیوز، جمشید محبت خانی در گفت وگویی اظهارکرد: دیوان عالی یا رای را می شکند و اعلام می کند که قتل عمد نبوده یا اینکه حکم تایید ...


933
به دنبال صدور حکم قتل عمد برای یکی از محیط‌بانان همدان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از فرجام‌خواهی این پرونده خبر داد و گفت: تا سه هفته آتی نتیجه رای دیوان عالی کشور برای پرونده سعید مومیوند - محیط‌بان استان همدان ...


727
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارگ خبر به نقل از ایسنا. جمشید محبت‌خانی اظهارکرد: دیوان عالی یا رای را می‌شکند و اعلام می کند که قتل عمد نبوده یا اینکه حکم تایید می‌شود.


532
پرونده «محیط بان همدان» در انتظار رأی دیوان عالی کشور به دنبال صدور حکم قتل عمد برای یکی از محیط بانان همدان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از فرجام خواهی این پرونده خبر داد و گفت: تا سه هفته ...