227
این محموله ۳۳۵۰ کیلوگرمی درون یک کپسول Cygnus قرار دارد و شامل بستنی و میوه های تازه برای سه خدمه این ایستگاه و یک پرینتر سه بعدی است که پلاستیک های قدیمی را بازیافت و به قطعات تازه تبدیل می کند.


390
پرتاب محموله بستنی، میوه تازه و و پرینتر سه بعدی به فضا خبرگزاری میزان- دومین محموله برای ایستگاه فضایی به فاصله دو روز به مدار زمین فرستاده شد.


414
این محموله شامل بستنی، میوه تازه و پرینتر سه بعدی برای بازیافت پلاستیک ها است./ ، یک محموله باری متعلق به ایستگاه فضایی بین المللی همراه موشکی به فضا پرتاب شد.


191
پرتاب محموله بستنی، میوه تازه و و پرینتر سه بعدی به فضا. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان ، یک محموله باری متعلق به ایستگاه فضایی بین المللی همراه موشکی به فضا پرتاب شد.


170
این محموله شامل بستنی، میوه تازه و پرینتر سه بعدی برای بازیافت پلاستیک ها است. یک محموله باری متعلق به ایستگاه فضایی بین المللی همراه موشکی به فضا پرتاب شد.


51
این محموله شامل بستنی، میوه تازه و پرینتر سه بعدی برای بازیافت پلاستیک ها است. به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک محموله باری متعلق به ایستگاه فضایی بین المللی همراه موشکی به فضا پرتاب شد.


879
خبر : محموله بستنی و میوه تازه به فضا پرتاب شد - اسپاد نیوز دومین محموله برای ایستگاه فضایی به فاصله دو روز به مدار زمین فرستاده شد.


32
این محموله ۳۳۵۰ کیلوگرمی درون یک کپسول Cygnus قرار دارد و شامل بستنی و میوه های تازه برای سه خدمه این ایستگاه و یک پرینتر سه بعدی است که پلاستیک های قدیمی را بازیافت و به قطعات تازه تبدیل می کند.


64
این محموله ۳۳۵۰ کیلوگرمی درون یک کپسول Cygnus قرار دارد و شامل بستنی و میوه‌های تازه برای سه خدمه این ایستگاه و یک پرینتر سه بعدی است که پلاستیک‌های قدیمی را بازیافت و به قطعات تازه تبدیل می‌کند.


247
این محموله ۳۳۵۰ کیلوگرمی درون یک کپسول Cygnus قرار دارد و شامل بستنی و میوه‌های تازه برای سه خدمه این ایستگاه و یک پرینتر سه بعدی است که پلاستیک‌های قدیمی را بازیافت و به قطعات تازه تبدیل می‌کند.