204
روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه با محوریت تحولات سوریه دیداری را در آنکارا انجام می دهند تا ضمن کاستن اختلاف نظرها به موضوع تقویت آتش بس، آینده سیاسی و حفظ یکپاچگی سوریه بپردازند.


851
خبر فارسی یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.