180
ایسنا/ یک میلیون و ۲۵ نفر امسال در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. ۲.۲ درصد از مرگ‌ومیرهای جهان در جاده‌ها اتفاق می‌افتد.


354
به طور متوسط هر روز ‌۳۲۸۷ مرگ در جهان بر اثر سوانح جاده‌ای اتفاق می‌افتد و حدود ۵۰ میلیون نفر نیز سالانه مجروح یا از کار افتاده می‌شوند.


333
پایانی شیرین برای مرگ در جاده یک میلیون و ۲۵ نفر امسال در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. ۲.۲ درصد از مرگ‌ومیرهای جهان در جاده‌ها اتفاق می‌افتد.


365
یک میلیون و ۲۵ نفر امسال در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. ۲.۲ درصد از مرگ‌ومیرهای جهان در جاده‌ها اتفاق می‌افتد.


407
یک میلیون و ۲۵ نفر امسال در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. ۲.۲ درصد از مرگ‌ومیرهای جهان در جاده‌ها اتفاق می‌افتد.


598
یک میلیون و ۲۵ نفر امسال در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. ۲.۲ درصد از مرگ‌ومیرهای جهان در جاده‌ها اتفاق می‌افتد.


179
پایانی شیرین برای مرگ در جاده کار و تعاون بزرگنمايي: فصل اقتصاد - یک میلیون و 25 نفر امسال در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. 2.2 درصد از مرگ‌ومیرهای جهان در جاده‌ها اتفاق می‌افتد.


412
پایانی شیرین برای مرگ در جاده یک میلیون و ۲۵ نفر امسال در تصادف های جاده ای جان خود را از دست دادند. ۲.۲ درصد از مرگ ومیرهای جهان در جاده ها اتفاق می افتد.


454
کارگشا به عنوان سامانه جامع صنعت ساختمان و با هدف ارائه خدمات مهندسی آنلاین فعالیت می نماید.


935
پیش‌بینی می‌شود آسیب‌های جاده‌ای تا سال ۲۰۳۰ به پنجمین علت مرگ در جهان تبدیل شود، با این وجود اتحادیه اروپا در تلاش است میزان این تلفات را تا سال ۲۰۵۰ به صفر برساند.