629
۱۶ ارديبهشت ۹۷ مراسم نکوداشت مقام شامخ استاد در دانشگاه برگزار شد به مناسبت هفته معلم و گرامیداشت مقام استاد، از اعضای هیأت علمی دانشگاه تقدیر به عمل آمد