877
ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی. اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد ...


84
3 روز پیش پیمان حناچی کیست؟ آیا او برادر پیروز حناچی است؟ 7 ساعت پیش واکنش ظریف به مخالفان اظهاراتش در خصوص پولشویی


588
ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد ...


838
اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت نام شوند.»


428
اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند.»


266
اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند.»


565
خبرنگار: سارا سبزی/ صدابردار و تدوینگر: جواد علیزاده


406
اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت نام شوند.»


330
ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی، اخبار ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی، خبر جدید ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی، تازه ترین اخبار ویدئو ...


992
فیلمی از تحصیل مهاجران در پشت درهای بسته مدارس دولتی. ... سایت متعلق به میهن ویدئو می باشد. ...