976
ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی. اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد ...


651
3 روز پیش پیمان حناچی کیست؟ آیا او برادر پیروز حناچی است؟ 7 ساعت پیش واکنش ظریف به مخالفان اظهاراتش در خصوص پولشویی


760
ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد ...


677
اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت نام شوند.»


131
اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند.»


12
اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند.»


23
خبرنگار: سارا سبزی/ صدابردار و تدوینگر: جواد علیزاده


173
اردیبهشت ۱۳۹۴، از سوی رهبر انقلاب تاکید شد که «همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت نام شوند.»


875
ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی، اخبار ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی، خبر جدید ویدئو / تحصیل مهاجران، پشت درهای بسته مدارس دولتی، تازه ترین اخبار ویدئو ...


419
فیلمی از تحصیل مهاجران در پشت درهای بسته مدارس دولتی. ... سایت متعلق به میهن ویدئو می باشد. ...