232
آخرین نیوز - آخرین خبرها - آخرین اخبار. ترامپ خطاب به شاه سعودی: بدون حمایت ما حتی ۲ هفته نیز در قدرت نخواهید بود