529
بوقلمون برنز از نژاد بوقلمون های اهلی است . اگرچه رشد به مراتب بیشتری دارد ولی از نظر ظاهر بسیار شبیه بوقلمون وحشی آمریکای شمالی است .


906
رویان گستر، مرجع تحقیقات و آموزش جوجه کشی … ... واقعا ازاین همه ریز بینی وتحقیقی که با زحمات زیاد مواجه شده تحقیقگر ازایشان به شخصه ممنونو متشکر هستم .