283
همتی خبر داد بازار معاملات نقدی و حواله ارز راه‌اندازی می‌شود رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی در آینده نزدیک خبر داد.


34
در نهایت در مورد راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع‌بندی رسیدیم.


362
همتی: بازار معاملات نقدی و حواله ارز راه‌اندازی می‌شود رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی در آینده نزدیک خبر داد.


714
به گزارش الف، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در ماه های اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخ‌گویی به نیازهای طبیعی مردم، راه اندازی یک بازار متشکل ارزی ...


526
همتی خبر داد: راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی در آینده نزدیک + عکس


794
در نهایت در مورد راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع‌بندی رسیدیم.


181
بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز راه اندازی می شود رئیس بانک مرکزی گفت:بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر ساز و کار حراج در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد.


166
به گفته عبدالناصر همتی این بازار مبتنی بر سازوکار حراج و با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم و با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود.


819
همتی خبر داد: بازار معاملات نقدی و حواله ارز راه‌اندازی می‌شود رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی در آینده نزدیک خبر داد.


956
همتی خبر داد: راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد.