225
کرسی ترویجی شاخصه های اجتهاد تمدن ساز در قم برگزار می شود.


855
از هفته بیست و هشتم لیگ برتر تیم های سایپا و مشکی‌پوشان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که تیم سایپا موفق شد با نتیجه 3-0 بازی را برنده شود و به رتبه دوم جدول صعود کند.


948
یکی از تعابیر مسئلهٔ سنجش در مکانیک کوانتمی می‌گوید که فروریزش تابع موج و تولید وقایع و ذرات کوانتمی مستلزم وجود خودآگاهیست.


952
بهزاد جامه‌بزرگ/ آیا پاسخ‌گویی به مسائل امروزین علوم انسانی و اجتماعی با تفسیر ابن‌خلدون ممکن است؟