468
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سخنرانی با اشاره به این که اجلاس شصت و دوم کمیسیون که در سطح وزرا و در اسفندماه ١٣٩٧ برگزار می شود از اهمیت ویژه ای در تعیین سیاست های آتی در این حوزه برخوردار است، مواضع کشورمان را در رابطه ...


828
وی با اشاره به این که ایران در امر مبارزه با مواد مخدر جلودار است و علاوه بر کشف انواع مواد مخدر دیگر، بیش از ٧٥ درصد کشف مواد مخدر در ایران روی می دهد، از عدم برخورداری از همکاری های بین المللی ...


784
اقتصاد ایران: سفیر و نماینده دائم کشورمان در سخنرانی با اشاره به این که اجلاس شصت و دوم کمیسیون که در سطح وزرا و در اسفندماه ١٣٩٧ برگزار می شود از اهمیت ویژه ای در تعیین سیاست های آتی در این حوزه برخوردار است، مواضع ...


413
جمهوری اسلامی ایران تا کنون هزینه های سنگین مالی و انسانی در این مسیر پرداخته است؛ نظیر شهادت بیش از چهار هزار و مجروحیت بیش از دوازده هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی و آسیب های اجتماعی عدیده برای خانواده ها.


263
وی با اشاره به این که ایران در امر مبارزه با مواد مخدر جلودار است و علاوه بر کشف انواع مواد مخدر دیگر، بیش از ٧٥ درصد کشف مواد مخدر در ایران روی می دهد، از عدم برخورداری از همکاری های بین المللی ...


674
نماینده ایران: مبارزه با مواد مخدر مسوولیت مشترک بین المللی است. به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی، در نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل با تشریح سیاست جامع ایران در حوزه مواد مخدر شامل مقابله، پیشگیری و درمان ...


44
ایران هزینه‌های سنگین مالی و انسانی در مبارزه با مواد مخدر پرداخته است/ عدم برخورداری ایران از همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر


594
نماینده ایران: مبارزه با مواد مخدر مسوولیت مشترک بین المللی است. سفیر و نماینده دائم کشورمان در سخنرانی با اشاره به این که اجلاس شصت و دوم کمیسیون که در سطح وزرا و در اسفندماه 1397 برگزار می شود از اهمیت ویژه ای در تعیین ...


714
مبارزه با مواد مخدر، مسئولیت مشترک بین‌المللی است اقتصاد ایران: لندن – ایرنا – کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین طی سخنانی در نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، تصریح کرد که مبارزه با مواد ...


762
لندن – ایرنا – کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین طی سخنانی در نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، تصریح کرد که مبارزه با مواد مخدر مسئولیت مشترک بین‌المللی است.