962
رونمایی از عروسک‌های محلی گراش هنر > همشهری آنلاین: عروسک‌های سنتی گراش (منطقه‌ای در جنوب استان فارس) که به سبک اکسپرسیونیستی و به دور از چهره واقعی انسان و حیوان ساخته می‌شده است ۲۵ خرداد ...


925
خوشنویسی بارزترین هنر اسلامی است خوشنویسی را می‌توان شاخص‌ترین هنر در پهنهٔ سرزمین‌های اسلامی دانست، و آن را به مثابهٔ زبان هنری مشترک برای تمامی مسلمانان تلقی کرد.


615
باستانی پاریزی مورخ معاصر در کتاب وادی هفتواد به نقل از تاریخ ایران در زمان ساسانیان و همچنین در حاشیه کتاب تاریخ کرمان تألیف احمد علی خان وزیری آورده‌است «گشتاسب پسر لهراسب در سال ۵۷۷۲ از ...