598
نشناختن مخاطب، دغدغه فرهنگی کشور ...


479
انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه های پیام نور کشور گفت: مهمترین دغدغه فرهنگی در کشور نشناختن مخاطب است.


406
در پایان باید گفت، عرصه‌ی فرهنگی کشور همانند اقتصاد نیازمند یک عزم ملی است تا امسال بتوانیم با یاری هم، گام‌هایی مهم در این خصوص برداریم و با یک مدیریت جهادی بتوانیم به گوشه‌ای از دغدغه ...


621
خلاصه کتاب دغدغه های فرهنگی هدايت يك انسان، ارزش و قيمت هدايت همه بشريت را دارد. اگر کسی خیال کند که جبهه دشمن با هم تشکل دارند و آدم های پیگیری هستند، به شدت در اشتباه است.


312
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه های پیام نور کشور عنوان کرد: اعضای شورای فرهنگی کنشگران موثر درحوزه اجتماعی هستند، کسی که کار فرهنگی انجام می دهد باید دغدغه ی فرهنگی نیز داشته باشد.


6
ما اسپانسر را به عنوان یک بنگاه اقتصادی تعریف می کنیم و اگر تلویزیون بزرگترین نهاد رسانه ای فرهنگی کشور باشد این بزرگترین نهاد فرهنگی به یک بنگاه اقتصادی وابسته شده است که هیچ دغدغه فرهنگی ندارد.


795
وی ادامه داد: گستره‌ای که این مجموعه پیدا کرده، موجب شده امروز دغدغه این نهاد نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها بیشتر باشد و به جای آن‌که دانشگاه‌ها این دغدغه‌ها را پیگیری کنند، این جهاددانشگاهی است که ...


435
امام خامنه ای:ما به کسانی که اهل کار فرهنگی اند دائم می گوییم، به بعضی تکرار می کنیم، به بعضی التماس می کنیم، بعضی را در اینجا جمع می کنیم و به بعضی پیغام می دهیم که آقا!


601
2 days ago · کار موسیقی ایرانی، تولید مخاطب نیست بلکه نگه داشتن پرچم فرهنگی کشور است. ما باید بپذیریم که یکی از اصول مهم و موثر فعالیت های فرهنگی کشور موسیقی است که در کنار موارد دیگری چون زبان باید از طرف ...


165
کتاب دغدغه های فرهنگی که در اردیبهشت ماه سال 1390 به چاپ رسیده شرح مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال 1373 است که با استفاده از دیگر بیانات معظم له تکمیل شده.