649
نشست علمی “فلسفه علم کلام“ پنج شنبه 24 دی ۱۳۹۶ از ساعت 9 الی ۱۱ در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.