90
نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی اعلام می شود معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از دلایل تاخیر اعلام ...


227
نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی ابلاغ می شود نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی ابلاغ می شود فصل تجارت - در حالی که دو ماه از فصل کشت می گذرد و هنوز نرخ های خرید تضمینی ...


177
به گزارش ایسنا، براساس آن‌چه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ برای دولت مشخص کرده است، وزارت جهاد کشاورزی باید تا نیمه تیر ماه هر سال نرخ‌های پیشنهادی خود برای خرید ...


504
نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌زودی ابلاغ می‌شود اقتصاد ایران: در حالی‌که دو ماه از فصل کشت می‌گذرد و هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ...


37
در حالی‌که دو ماه از فصل کشت می‌گذرد و هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که رئیس‌جمهوری و وزیر کشاورزی پیگیر این مساله هستند تا به کشاورزان اجحاف نشود ...


304
نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی ابلاغ می شود. در حالی که دو ماه از فصل کشت می گذرد و هنوز نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که رئیس جمهوری و وزیر ...


655
براساس آن‌چه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ برای دولت مشخص کرده است، وزارت جهاد کشاورزی باید تا نیمه تیرماه هر سال نرخ‌های پیشنهادی خود برای خرید تضمینی محصولات ۲۴ گانه کشاورزی را به دولت ...


708
به گزارش ایسنا، براساس آن‌چه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ برای دولت مشخص کرده است، وزارت جهاد کشاورزی باید تا نیمه تیر ماه هر سال نرخ‌های پیشنهادی خود برای خرید تضمینی محصولات ۲۴ گانه کشاورزی ...


146
به گزارش فانوس، براساس آن چه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 برای دولت مشخص کرده است، وزارت جهاد کشاورزی باید تا نیمه تیر ماه هر سال نرخ های پیشنهادی خود برای خرید تضمینی ...


374
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بااشاره به اینکه چندین بار نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است اظهارداشت: در آینده نزدیک نرخ تصویب و ابلاغ می شود.