162
نتانیاهو سرپرستی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفت در تلاش برای عبور از بحران فروپاشی کابینه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خود مسؤولیت سرپرستی وزارت جنگ این رژیم را برعهده گرفت.


945
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از شکست در متقاعد کردن وزیر دارایی برای ماندن در دولت، خود پست وزارت جنگ را بر عهده گرفت.


32
نتانیاهو سرپرستی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفت در تلاش برای عبور از بحران فروپاشی کابینه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خود مسئولیت سرپرستی وزارت جنگ این رژیم را برعهده گرفت.


88
نتانیاهو خود سرپرستی وزارت جنگ را بر عهده گرفت. اظهارات نتانیاهو بعد از دیدارش با موشه کحلون، وزیر دارایی اسرائیل ایراد شد.


698
به‌ گزارش ‌شبکه الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی بحران دولتی که به استعفای آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی منجر شد، برای نخستین بار خود مسئولیت اداره این پست را بر عهده گرفت.


764
نتانیاهو خود سرپرستی وزارت جنگ را بر عهده گرفت نتانیاهو می‌خواست کحلون را به خارج نکردن حزبش از ائتلاف دولت برای حفظ اکثریت این ائتلاف در پارلمان و ممانعت از برگزاری انتخابات زود هنگام قانع ...


442
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.


359
اسلام تایمز: در تلاش برای عبور از بحران فروپاشی کابینه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خود مسؤولیت سرپرستی وزارت جنگ این رژیم را برعهده گرفت.


878
نتانیاهو سرپرستی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفت گروه جهان الف، ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۶:۲۸ 3970828020 در تلاش برای عبور از بحران فروپاشی کابینه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خود مسئولیت سرپرستی ...


254
نتانیاهو سرپرستی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفت. در تلاش برای عبور از بحران فروپاشی کابینه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خود مسئولیت سرپرستی وزارت جنگ این رژیم را برعهده گرفت.