521
سازمان جهانی گردشگری (unwto)، مسؤول ترویج گردشگری پایدار و جهانی است. این پروژه به لئون (گوآناخوآتو، مکزیک)، کمک می‌کند تا پیشنهادات خرید توریستی نوآورانه ارائه دهد.


233
مکزیک «گردشگری خرید» را با کمک های جهانی راه می اندازد مکزیک «گردشگری خرید» را با کمک های جهانی راه می اندازد سازمان جهانی گردشگری و شهر لئون، پروژه گردشگری خرید در مکزیک را توسعه می دهند.


946
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، سازمان جهانی گردشگری (unwto) و شهر لئون (گوآناخوآتو، مکزیک)، توافقنامه‌ای برای اجرای توسعه گردشگری خرید با پشتیبانی وزارت گردشگری ایالت گوآناخوآتو برای امضا کردند.


220
سازمان جهانی گردشگری و شهر لئون، پروژه گردشگری خرید در مکزیک را توسعه می‌دهند.


540
سازمان جهانی گردشگریو شهر لئون ، توافقنامه‌ای برای اجرای توسعه گردشگری خرید با پشتیبانی وزارت گردشگری ایالت گوآناخوآتو برای امضا کردند.


142
به گزارش مجله گردشگری سرویس اخبار گردشگری مکزیک «گردشگری خرید» را با کمک‌های جهانی راه می‌اندازد به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، سازمان جهانی گردشگری (unwto) و شهر لئون (گوآناخوآتو، مکزیک)، توافقنامه‌ای برای اجرای توسعه ...


488
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایسنا- منطقه خراسان، سازمان جهانی گردشگری (unwto) و شهر لئون (گوآناخوآتو، مکزیک)، توافقنامه‌ای برای اجرای توسعه گردشگری خرید با پشتیبانی وزارت گردشگری ایالت گوآناخوآتو برای امضا کردند.


5
مکزیک گردشگری خرید را با کمک های جهانی راه می اندازد. سازمان جهانی گردشگری و شهر لئون، پروژه گردشگری خرید در مکزیک را توسعه می دهند. ... ادامه خبر


585
مکزیک «گردشگری خرید» را با کمک‌های جهانی راه می‌اندازد سازمان جهانی گردشگری و شهر لئون، پروژه گردشگری خرید در مکزیک را توسعه می‌دهند.


559
مکزیک «گردشگری خرید» را با کمک های جهانی راه می اندازد در نشست مونسان با استاندار و مجمع نمایندگان استان اردبیل مطرح شد آمادگی اردبیل در اجرای پروژه های پایلوت گردشگری/ نخستین هتل مدرسه در ...