900
به گزارش آسمونی:کارشناسان فیفا می‌خواهند به منظور پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای ایران مهلت قانونی تعیین کنند.


635
توجه کنید که درج رای مثبت به مطالب، به معنی تایید مطلب و یا علاقه به محتوای خبر نیست و طبعا درج رای منفی نیز به معنی عدم علاقه به محتوای خبر نخواهد بود.


916
کارشناسان حقوق بشر فدراسیون بین‌المللی فوتبال، موسوم به فیفا، می‌خواهند برای رفع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها فشار به ایران را افزایش دهند.


595
به گزارش دویچه وله؛ کارشناسان حقوق بشر فدراسیون بین‌المللی فوتبال، موسوم به فیفا، می‌خواهند برای رفع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها فشار به ایران را افزایش دهند.


236
کارشناسان فیفا می‌خواهند به منظور پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای ایران مهلت قانونی ...


602
مهلت فیفا به ایران برای لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها; وزارت خارجه آمریکا با آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در کرمانشاه ابراز همدردی کرد


841
فیفا می‌خواهد به منظور پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای ایران مهلت قانونی تعیین کنند. فشار فیفا سبب شد که در یکی از مسابقات بین‌المللی فوتبال تعدادی از تماشاگران زن به ...


603
خبر/ مهلت فیفا به ایران برای لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نصر: کارشناسان فیفا می‌خواهند به منظور پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای ایران مهلت قانونی تعیین کنند.


447
مهلت فیفا به ایران برای لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها. کارشناسان فیفا می‌خواهند به منظور پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای ایران مهلت قانونی تعیین کنند.


968
مهلت فیفا به ایران برای لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها. کارشناسان فیفا می خواهند به منظور پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها برای ایران مهلت قانونی تعیین کنند.