338
معماری زیبای ایرانی مسجد آقا بزرگ کاشان +عکس خبرگزاری میزان- تصویری زییا از معماری ایرانی مسجد آقا بزرگ کاشان را مشاهده می کنید.


428
معماری زیبای ایرانی مسجد آقا بزرگ کاشان +عکس خبرگزاری میزان- تصویری زییا از معماری ایرانی مسجد آقا بزرگ کاشان را مشاهده می کنید.


695
دید کلی از سمت ورودی به سمت مسجد. مقدمه: مسجد و مدرسه‎ بزرگ و باشکوه آقا بزرگ در کاشان، یکی از باشکوهترین و زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شمار می آید.


667
مسجد و مدرسه آقا بزرگ؛ کاشان مسجد آقابزرگ از نظر پلان جزو مساجدی است كه دارای سه شبستان می باشد و نكته مهم و قابل توجه در این محل تلفیق مسجد و مدرسه است.


884
معمار - چند عکس از مدرسه و مسجد آقا بزرگ - کاشان - معمار و معماری، تاریخ هنر، ایران شناسی، گاهی تراوشات ذهن


486
این مسجد یکی از باشکوهترین بناهای اسلامی کاشان است که با گنبد عظیم آجری و منارهٔ کاشی کاری، از جالب‌ترین ابنیهٔ تاریخی کاشان محسوب می‌شود.


208
عکس/ معماری باشکوه مسجد آقابزرگ کاشان مسجد آقا بزرگ کاشان در سال 1258 هـجری قمری ساخته شد. این مجموعه نمونه ای از معماری سنتی- ایرانی و متناسب با اقلیم کویر و یکی از زیبا ترین بناهای اسلامی است.


293
مسجد آقا بزرگ کاشان علاوه بر رعایت اصول مهندسی تجلی معماری ایرانی اسلامی با روح عرفانی هنر آیینی است. معماری این مسجد تداعی تلاقی دین و هنر و نمایانگر عشق هنرمند به معبودش است.


917
مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان بنای مسجد و مدرسه آقا بزرگ یكی از زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شمار می‌آید.


391
مسجد آقابزرگ مسجد و مدرسه‌ای بزرگ در کاشان، منسوب به ملا مهدی نراقی ملقب به آقابزرگ که به هزینه مردی نیکوکار به نام حاج محمدتقی خانبان و پسرش در نیمه قرن ۱۳ق، مقارن با دوران پادشاهی محمد شاه ...