317
در بخشی از ابلاغ وزیر کشور خطاب به استاندار آذربایجان غربی آمده است : با توجه به نامه مورخ 17/5/1396 معاون حقوقی رئیس جمهور و بند (ذ) تصویب نامه مورخ 26/9/1386 هیات دولت مبنی بر ایجاد بخش حاجیلار به ...


7
سلام ارایه شده است: ارتباط با ما. خبرگزاری ایثارگران. آدرس : تهران – خیابان آزادی – خوش شمالی – تقاطع نیایش – شماره ۴۲ – ساختمان خبرگزاری وفا


54
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران