461
محمدعلی سپانلو زادروز ۲۹ آبان ۱۳۱۹ تهران: مرگ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۷۴ سال) بیمارستان سجاد، تهران ...


392
مولوی، پیوند دهندهٔ ملت‌ها. مولوی زادهٔ بلخ خوارزمشاهیان (خراسان در ایران بزرگ، افغانستان کنونی) یا وخش [نیازمند منبع] بود و در زمان تصنیف آثارش (همچون مثنوی) در قونیه در دیار روم می‌زیست.