901
وقتی قیمت یخچال در یک ساعت از 5.5 میلیون به 7 میلیون تومان می‌رسد