451
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. پیش تر ماکرون در گفت وگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره به آمریکا گفت.


506
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. پیش‌تر ماکرون در گفت‌وگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره به آمریکا گفت.


851
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. پیش‌تر ماکرون در گفت‌وگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره به آمریکا گفت.


985
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. پیش‌تر ماکرون در گفت‌وگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره به آمریکا گفت.


659
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد.” بی بی سی ـ 18.11.2018 حق نشر عکس GETTY IMAGES Image caption سخنرانی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در پارلمان آلمان


166
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. این در حالیست که چند ی پیش ماکرون در گفتگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره ...


271
رئیس‌جمهور فرانسه که به آلمان سفر کرده، در نطقی آتشین در پارلمان این کشور خواستار اروپایی قوی‌ترو مستقل‌تر برای مقابله با آشوب‌های جهانی شده است.


273
به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت: اروپا و به ویژه فرانسه و آلمان با همکاری هم وظیفه دارند مانع بروز آشوب و هرج و مرج در جهان شده و باید جهان را در مسیر صلح هدایت کنند.


106
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد." چرا ترامپ مکرون را سرزنش کرد؟ حمله لفظی ترامپ به مکرون بابت ...


841
محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است : حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش دامن ...