773
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. پیش تر ماکرون در گفت وگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره به آمریکا گفت.


505
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. پیش‌تر ماکرون در گفت‌وگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره به آمریکا گفت.


210
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. پیش‌تر ماکرون در گفت‌وگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره به آمریکا گفت.


73
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. پیش‌تر ماکرون در گفت‌وگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره به آمریکا گفت.


246
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد.” بی بی سی ـ 18.11.2018 حق نشر عکس GETTY IMAGES Image caption سخنرانی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در پارلمان آلمان


475
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد. این در حالیست که چند ی پیش ماکرون در گفتگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از ضرورت تشکیل ارتش مستقل اروپا برای کاهش وابستگی این قاره ...


499
رئیس‌جمهور فرانسه که به آلمان سفر کرده، در نطقی آتشین در پارلمان این کشور خواستار اروپایی قوی‌ترو مستقل‌تر برای مقابله با آشوب‌های جهانی شده است.


738
به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت: اروپا و به ویژه فرانسه و آلمان با همکاری هم وظیفه دارند مانع بروز آشوب و هرج و مرج در جهان شده و باید جهان را در مسیر صلح هدایت کنند.


462
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد." چرا ترامپ مکرون را سرزنش کرد؟ حمله لفظی ترامپ به مکرون بابت ...


914
محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است : حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش دامن ...