989
منظور از قیمت پایه کمترین مقدار تعرفه انجام پروژه است و بسته به نوع کار،جزییات،پیچیدگی،قیمت ها متفاوت محاسبه می گردد


140
تعرفه خدمات حسابداری موارد ابطال شماره اقتصادی تکالیف مهم قانونی شرکت های خصوصی پس از تاسیس


542
دانلود مجموعه راهنمای تنظیم قراردادها و دستورالعمل ها و قوانین قراردادها. نحوه انعقاد قرارداد و توافق بر خسارت در قراردادها


824
هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی است.


336
مدیرسایت پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۹:۱۲ ب.ظ:. ضمن عرض سلام و تشکر این مورد در بودجه های غیر عمرانی بستگی به توافق طرفین دارد ولی در هرصورت یا پیمانکار می بایست با هر لیست , حق بیمه را بپردازد و ...


772
فراگیرترین مرجع تخصصی نظام فنی و اجرایی کشور-ضابطه، بخشنامه و قانون های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور