367
امام جعفرصادق (ع): تنها او (مهدی(ع)) است که پس از دوران‌های طولانی بلاخیز و تنگناهای طاقت‌فرسا، غم‌ها و گرفتاری‌ها را از دل شیعیانش برطرف می‌نماید.


428
وی افزود: من به خاطر سیاستم علیه غزه در معرض انتقادات شدید همکارانم قرار گرفتم و به آنها گفتم که هیچ کس نخواهد توانست با توسل به جنگ حکومت حماس را سرنگون کند.


177
اویگدور لیبرمن در گفتگویی که از طریق شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی پخش شد، تصریح کرد که سعی داشته است از شیوه گفتگوی مستقیم با ساکنان غزه برای براندازی حکومت حماس در غزه استفاده کند.


471
وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی تأکید کرد، هیچ کس نمی‌تواند با توسل به قدرت نظامی، حکومت جنبش حماس در باریکه غزه را سرنگون کند.


684
به گزارش ایسنا، آویگدور لیبرمن در گفت‌وگویی که از طریق شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی پخش شد، تصریح کرد، سعی داشته است از شیوه گفت‌وگوی مستقیم با ساکنان غزه برای براندازی حکومت حماس در غزه استفاده کند.


923
لیبرمن: نمی‌توان با توسل به زور حماس را سرنگون کند وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی تأکید کرد، هیچ کس نمی‌تواند با توسل به قدرت نظامی، حکومت جنبش حماس در باریکه غزه را سرنگون کند.


848
به گزارش ایسنا، آویگدور لیبرمن در گفت‌وگویی که از طریق شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی پخش شد، تصریح کرد، سعی داشته است از شیوه گفت‌وگوی مستقیم با ساکنان غزه برای براندازی حکومت حماس در غزه استفاده کند.


596
لیبرمن: نمی‌توان با زور حماس را سرنگون کرد وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی تأکید کرد، هیچ کس نمی‌تواند با توسل به قدرت نظامی، حکومت جنبش حماس در باریکه غزه را سرنگون کند.


654
وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی تأکید کرد، هیچ کس نمی تواند با توسل به قدرت نظامی، حکومت جنبش حماس در


913
به گزارش گروه بین الملل چکاوک به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی در گفتگویی که از طریق شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم پخش شد، اعلام کرد هیچکس نمی‌تواند با توسل به قدرت نظامی ...