892
با وجود این که او هم از نظر بدنی و هم از نظر ذهنی در حال رشد است، در راه تبدیل شدن به یکی از بهترین دروازه‌بانان قرار دارد.


44
قصه کودکانه مسواک بی دندون . یک مسواک بود کوچولو وبی دندون! صبح تا شب توی جامسواکی می نشست تا دندون ها بیایند و او تمیزشان کند؛ اما هیچ دندونی پیش او نمی آمد


494
داستان ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید . مورد استفاده: در مورد افرادی به كار می‌رود كه در هر شرایطی همدل و همدم خود را پیدا می‌كنند.


151
رئال مادرید با درخشش بیل برای سومین سال پیاپی قهرمان اروپا شد; لیورپول ۵ - ۲ رم / رم در بندر لیورپول غرق شد