311
روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:17:18 اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ‌وقت تمام نخواهد شد.


616
پیرو نامه شماره 95/95106 مورخ 95/5/24 مبنی بر الزام ثبت فاکتورهای فروش جهت صادرات در سامانه factor.irica.co ؛ به اطلاع می رساند از روز شنبه مورخ 1395/07/30 رویه " دور اظهاری صادرات " برای شرکت های پتروشیمی قابل انجام نخواهد بود و کلیه شرکت ...