7
پژوهشی درباره نحوه مواجهه با شکست طرح‌های درمانی؛ لزوم به‌کارگیری واژگان مناسب در برخورد با بیمار و خانواده‌اش


86
۱) صراط، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد . ۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .


932
پژوهشی درباره نحوه مواجهه با شکست طرح‌های درمانی؛ لزوم به‌کارگیری واژگان مناسب در برخورد با بیمار و خانواده‌اش


326
میگنا: دستور احیا نکردن، قتل ترحم‌آمیز، خودکشی به کمک پزشک، درمان‌های بی‌نتیجه و ...ازجمله چالش‌هایی هستند که در موضوع مراقبت پایان حیات، پدید می‌آیند.


961
ایسنا نوشت: ارائه نکردن یا قطع درمان‌های طولانی‌کننده حیات، ازآنجاکه با موضوع مراقبت‌های پایان حیات انسانی مرتبط است، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که پاسخ‌گویی به آن‌ها دقت و تأملی متناسب می‌طلبد.


428
درمانی که نتواند بیمار را زنده نگه دارد، نتواند به خواسته بیمار دست یابد، نتواند اثری فیزیولوژیک بر بدن داشته باشد یا نتواند منفعتی درمانی برای بیمار ایجاد کند.


51
لزوم به‌کارگیری واژگان مناسب در برخورد با بیمار و خانواده‌اش ازجمله چالش‌هایی هستند که در موضوع مراقبت پایان حیات، پدید می‌آیند.


50
لزوم به‌کارگیری واژگان مناسب در برخورد با بیمار و خانواده‌اش ارائه نکردن یا قطع درمان‌های طولانی‌کننده حیات، ازآنجاکه با موضوع مراقبت‌های پایان حیات انسانی مرتبط است، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که پاسخ‌گویی به ...


818
لزوم به کارگیری واژگان مناسب در برخورد با بیمار و خانواده اش. ارائه نکردن یا قطع درمان های طولانی کننده حیات، ازآنجاکه با موضوع مراقبت های پایان حیات انسانی مرتبط است، چالش هایی را ایجاد می کند که پاسخ گویی به آن ها دقت ...


989
ارائه نکردن یا قطع درمان‌های طولانی‌کننده حیات، ازآنجاکه با موضوع مراقبت‌های پایان حیات انسانی مرتبط است، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که پاسخ‌گویی به آن‌ها دقت و تأملی متناسب می‌طلبد.