756
رادوشویچ: منظورم با یکی دو نفر بود که زیاد حرف می زنند! دروازه بان کروات پرسپولیس می گوید پس از بازی فولاد به هواداران خودی هیس نشان نداده و اگر کسی او را اذیت کند، دو برابر اذیتش خواهد کرد.